Lähisuhdeväkivalta koskettaa vuosittain suurta määrää ihmisiä. Lähisuhteissa tapahtuva väkivalta on pääosin piilorikollisuutta ja vain osa siitä tulee viranomaisten tietoon. Väkivalta voi tapahtua kasvotusten tai esimerkiksi puhelimen ja sosiaalisen median välityksellä. Se voi sisältää pelottelua, eristämistä, painostusta, pakottavaa kontrollia, uhkailua, vainoa ja fyysisiä tekoja, kuten esimerkiksi lyöminen, töniminen, kuristaminen ja raiskaus. Väkivalta on usein syvästi haavoittava kokemus ja sen jäljet ovat pitkäkestoisia. Tästä huolimatta toipuminen on mahdollista. Tätä tutkitaan Väkivallasta turvaan -tutkimuksessa. Osallistu tutkimukseen kirjoittamalla vapaamuotoinen teksti kokemuksistasi. Tekstin pituutta ja muotoa ei ole määritelty etukäteen. Voit kertoa kokemuksistasi ja kuvata esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Millaista väkivaltaa olet kokenut ja miten se on vaikuttanut ja/tai vaikuttaa elämääsi: arkeen, hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuden tunteeseen jne.?
  • Onko väkivalta, sen pelko tai uhka yhä osa elämääsi?
  • Oletko kertonut kokemastasi väkivallasta jollekin? Kenelle (ammattilainen, perheenjäsen, ystävä)? Oletko hakenut apua? Mistä olet saanut apua?
  • Mikä on auttanut jaksamaan ja selviytymään arjessa?
  • Mitä toipuminen väkivallasta on edellyttänyt ja/tai edellyttää elämän varrella?
  • Mitä turva sinulle merkitsee: mistä se rakentuu ja miltä se tuntuu? Miten turva tai sen puute näkyy elämässäsi ja arjessasi?
  • Millaista apua olisit kaivannut ja/tai tarvinnut? Millaisia palveluita ja millaista apua lähisuhdeväkivaltaa kokeneet mielestäsi tarvitsevat?

Lue lisää ja osallistu tutkimukseen kirjoittamalla omasta kokemuksestasi tästä.