Chat -keskustelujen aiheena on väkivalta tai sen uhka perheessä tai läheisissä ihmissuhteissa

Kahdenvälisissä chateissä voit keskustella kahden kesken väkivaltatyön ammattilaisten kanssa: kysyä heiltä esimerkiksi lähisuhdeväkivallasta, omasta tilanteestasi, avun saamisesta tai läheistesi tilanteesta. Autamme väkivallan kaikkia osapuolia, väkivallan kokijoita ja tekijöitä, väkivallalle altistuneita sekä huolestuneita läheisiä.

Lasten ja nuorten chat auttaa alle 18 vuotiaita, kun kotona tai läheisissä suhteissa on turvattomuutta tai väkivaltaa.

Löydät chatin Nettiturvakodin sivun oikeasta alareunasta.

Chatit ovat auki:
Apua väkivaltaan chat päivystää arkipäivisin klo 12-18
Lasten ja nuorten chat päivystää arkipäivisin klo 15-18

Huom!

 • Chatit ovat suljettuna pe 21.6.24
 • 1.7.-2.8.24 chatit päivystävät poikkeuksellisesti arkipäivisin klo 12-15.

Nettiturvakodin chatauttajina toimivat väkivaltatyön ammattilaiset Ensi- ja turvakotien liitosta ja Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksistä. Lisäksi chatissa vastaa muutamia koulutettuja chatvertaisia, joilla on oma kokemus lähisuhdeväkivallasta. Tunnistat heidät chatvertainen -nimestä. Kaikkia chatauttajiamme sitoo vaitiolovelvollisuus vallitsevan lainsäädännön asettamin edellytyksin. Työtämme ohjaavat eettiset periaatteet.

IP osoitteesi näkyy kanssasi keskustelevalle chatauttajalle, mutta emme näe sen perusteella  olinpaikkaasi tai yhteystietojasi. Emme kerää IP osoitteita, vaan ne poistetaan palvelimeltamme kuukausittain.

Nettiturvakoti on osa Ensi- ja turvakotien liiton verkkopalveluja. Ensi- ja turvakotien liiton verkkotyön eettiset periaatteet pohjautuvat Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin (NuSuVeFo) eettisiin ohjeisiin ja Puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan (PuhEet) eettisiin periaatteisiin ja toimintaperiaatteisiin:

 • Nimettömyys: Keskustelut käydään pääasiallisesti nimettömänä. Nimettömyys koskee sekä avunhakijaa että verkkoauttajaa. Avunhakijalla on oikeus tietää, missä määrin keskustelu on luottamuksellista.
 • Yhdenvertaisuus ja yhteydenottajan kunnioitus: Tavoitteena on avunhakijan auttaminen, eikä palveluilla ole muita tarkoitusperiä. Avunhakija ohjataan tarvittaessa muiden palveluiden piiriin. Avunhakijalla on velvollisuus noudattaa palvelun sääntöjä.
 • Luottamuksellisuus: Avunhakijalla on oikeus luotettavaan, turvalliseen ja oikeudenmukaiseen palveluun. Verkkoauttajat ovat vaitiolovelvollisia. Keskustelut käydään luottamuksellisesti avunhakijan ja verkkoauttajan kesken. Ilmoitusvelvollisuutta vaativissa tilanteissa noudatetaan Suomen lakia.
 • Kiireettömyys: Verkkoauttajalla on aikaa avunhakijalle. Avunhakija ja hänen asiansa ovat keskustelun keskiössä.
 • Voittoa tavoittelemattomuus: Verkkoauttaminen on yleishyödyllistä toimintaa, eikä Ensi- ja turvakotien liitto saa siitä taloudellista hyötyä. Avunhakijalle palvelu on maksutonta.
 • Yksityisyyden suoja: Ensi- ja turvakotien liitto vastaa avunhakijan ja verkkoauttajan yksityisyyden suojasta ja tietoturvasta. Avunhakijan IP-osoite näkyy keskustelun ollessa käynnissä verkkoauttajalle. IP-osoitteen perusteella verkkoauttaja ei näe avunhakijan tietoja tai yhteystietoja. Emme kerää IP-osoitteita, vaan ne poistetaan palvelimeltamme kuukausittain.
 • Verkkoauttaja: Verkkoauttajat ovat Ensi- ja turvakotien liiton ja sen jäsenyhdistysten työntekijöitä eri puolilta Suomea. Lisäksi mukana on koulutettuja vapaaehtoisia. Työntekijät ja vapaaehtoiset ovat saaneet tehtäväänsä koulutuksen ja säännöllisesti ammatilliseesti ohjattua tukea.
 • Tavoitettavuus: Ensi- ja turvakotien liiton verkkopalvelut ovat avoinna säännöllisesti viikoittain mahdollisia loma-aikoja lukuun ottamatta.
 • Tarkoituksenmukaisuus: Avunhakijalle tarjotaan mahdollisuus tulla kuulluksi kunkin palvelun aihepiirin kuuluvissa asioissa. Verkkoauttajalla on oikeus olla suostumatta epäasialliseen keskusteluun. Verkkoauttaja voi palvelun tarjoajan periaatteiden mukaisesti rajata keskustelun kestoa tai yhteydenottojen tiheyttä.
 • Ilmoitusvelvollisuus: Lainsäädäntö määrittää verkkoauttajan ilmoitusvelvollisuuden. Tässä noudatetaan Ensi- ja turvakotien liiton verkkopalveluiden ohjeistuksia. Avunhakijalle kerrotaan, mikäli keskustelussa ilmi tulleiden asioiden vuoksi on tarpeen olla yhteydessä viranomaisiin.
 • Tilastotieto: Keskusteluista kerätään aihepiiripohjaista tilastotietoa raportoinnin, tiedottamisen ja kehittämisen tarpeisiin. Yksittäistä avunhakijaa tai keskustelua ei voida tunnistaa kerätyistä tiedoista.
 • Palaute: Avunhakija voi antaa palautetta verkkopalvelusta. Palaute jätetään nimettömästi. Palautteet käsitellään luottamuksellisesti. Palautteiden avulla valvotaan toiminnan laatua ja kehitetään palveluja.

Apua väkivaltaan-chatissä päivystävät myös chatvertaiset. He käyvät chatissä kahdenkeskisiä keskusteluita lähisuhdeväkivaltaan apua hakevien kanssa.

Chatvertainen chatvuorossa:

 • tekee vuoron yhtäaikaa lähisuhdeväkivaltatyön ammattilaisen kanssa
 • saa kysyä neuvoja ja ohjeita ammattilaiselta vuoron aikana
 • vuoron päättyessä käy loppukeskustelun vuorossa olleen ammattilaisen kanssa
 • tarvittaessa saa aina tukea jäsenyhdistyksen nimetyltä työntekijältä

Chatvertainen saa itse varata itselleen sopivat päivytysvuorot yhteisestä päivystyskalenterista. Chat on avoinna arkipäivisin kello 12-18. Päivystysvuorot ovat: klo 12-14, klo  14-16 ja klo 16-18). Päivystysvuoron voi tehdä kotona tai jäsenyhdistyksen toimitiloissa.

Chatvertainen

 • on yli 25-vuotias
 • on toipunut lähisuhdeväkivallasta
 • on riittävä etäisyys omaan kokemukseen, jotta voi toimia muiden tukena
 • on halu auttaa chatissä kirjoittamalla
 • on riittävät tekniset taidot
 • on sitoutunut päivystämään vähintää kerran kuukaudessa 2 1/2 tuntia (1 päivytysvuoro / kk)

Chatvertaisen koulutus:

Seuraava chatvertaisten koulutus toteutetaan syys-lokakuussa 2024. Ilmoittautuminen on parhaillaan käynnissä.

Chatvertaiset saavat tehtäväänsä koulutuksen sekä riittävät valmiudet toimia päivystäjinä chatissä. Chatkeskusteluita ja chatalustan käyttöä harjoitellaan koulutuksen kuluessa aktiivisesti. Osa koulutusta suoritetaan itsenäisesti verkkokurssin avulla.

Jokainen chatvertainen saa yhdistyksestä yhteyshenkilön, joka perehdyttää yhdistyksen toimintaa ja tarjoaa henkilökohtaista tukea chatvertaselle.

Chatvertaisena pääset mukaan myös yhdistyksen vapaaehtoisille tarkoitettuihin tapahtumiin, juhliin ja virkistystoimintaan. Lisäksi järjstämme valtakunnallisia chatvertaisten yhteisiä ohjauksellisia tapaamisia muutaman kerran vuodessa. Vertaisena toimiminen ei edellytä jäsenyyttä yhdistykseen.

Kiinnostutiko? Ilmoittaudu mukaan!

Täytä ilmoittautumislomake. Sinuun otetaan yhteyttä jäsenyhdistyksestä ja sovitaan alkutapaaminen (noin 30-45 min.). Tapaaminen toteutetaan livenä yhdistyksen toimitiloissa tai etäyhteydellä TEAMS

Ilmoita kiinnostuksesta toimintaa kohtaan lähettämällä sähköpostia: tuulia.kovanen@etkl.fi. Kerro lyhyesti itsestäsi ja missä päin Suomea asut. Yhteystietosi välitetään ETKL jäsenyhdistykseen, jossa chatvertaistoimintaa toteutetaan.