Chat -keskustelujen aiheena on väkivalta tai sen uhka perheessä tai läheisissä ihmissuhteissa

Kahdenvälisissä chateissä voit keskustella kahden kesken väkivaltatyön ammattilaisten kanssa: kysyä heiltä esimerkiksi perhe- ja lähisuhdeväkivallasta, omasta tilanteestasi, avun saamisesta tai läheistesi tilanteesta. Autamme väkivallan kaikkia osapuolia, väkivallan kokijoita ja tekijöitä, väkivallalle altistuneita sekä huolestuneita läheisiä.

Lasten ja nuorten chat auttaa alle 18 vuotiaita, kun kotona tai läheisissä suhteissa on turvattomuutta tai väkivaltaa.

Löydät chatin Nettiturvakodin sivun oikeasta alareunasta.

Chat on auki:
arkipäivisin klo 12-18 sekä lauantaisin klo 14-17
lasten ja nuorten chat päivystää arkipäivisin klo 15-18

Nettiturvakodin chatauttajina toimivat väkivaltatyön ammattilaiset Ensi- ja turvakotien liitosta ja Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksistä. Chatauttajiamme sitoo vaitiolovelvollisuus vallitsevan lainsäädännön asettamin edellytyksin. Työtämme ohjaavat eettiset periaatteet.

IP osoitteesi näkyy kanssasi keskustelevalle chatauttajalle, mutta emme näe sen perusteella tietojasi tai yhteystietojasi. Emme kerää IP osoitteita, vaan ne poistetaan palvelimeltamme kuukausittain.

Nettiturvakoti on osa Ensi- ja turvakotien liiton verkkopalveluja. Ensi- ja turvakotien liiton verkkotyön eettiset periaatteet pohjautuvat Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin (NuSuVeFo) eettisiin ohjeisiin ja Puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan (PuhEet) eettisiin periaatteisiin ja toimintaperiaatteisiin:

 • Nimettömyys: Keskustelut käydään pääasiallisesti nimettömänä. Nimettömyys koskee sekä avunhakijaa että verkkoauttajaa. Avunhakijalla on oikeus tietää, missä määrin keskustelu on luottamuksellista.
 • Yhdenvertaisuus ja yhteydenottajan kunnioitus: Tavoitteena on avunhakijan auttaminen, eikä palveluilla ole muita tarkoitusperiä. Avunhakija ohjataan tarvittaessa muiden palveluiden piiriin. Avunhakijalla on velvollisuus noudattaa palvelun sääntöjä.
 • Luottamuksellisuus: Avunhakijalla on oikeus luotettavaan, turvalliseen ja oikeudenmukaiseen palveluun. Verkkoauttajat ovat vaitiolovelvollisia. Keskustelut käydään luottamuksellisesti avunhakijan ja verkkoauttajan kesken. Ilmoitusvelvollisuutta vaativissa tilanteissa noudatetaan Suomen lakia.
 • Kiireettömyys: Verkkoauttajalla on aikaa avunhakijalle. Avunhakija ja hänen asiansa ovat keskustelun keskiössä.
 • Voittoa tavoittelemattomuus: Verkkoauttaminen on yleishyödyllistä toimintaa, eikä Ensi- ja turvakotien liitto saa siitä taloudellista hyötyä. Avunhakijalle palvelu on maksutonta.
 • Yksityisyyden suoja: Ensi- ja turvakotien liitto vastaa avunhakijan ja verkkoauttajan yksityisyyden suojasta ja tietoturvasta. Avunhakijan IP-osoite näkyy keskustelun ollessa käynnissä verkkoauttajalle. IP-osoitteen perusteella verkkoauttaja ei näe avunhakijan tietoja tai yhteystietoja. Emme kerää IP-osoitteita, vaan ne poistetaan palvelimeltamme kuukausittain.
 • Verkkoauttaja: Verkkoauttajat ovat Ensi- ja turvakotien liiton ja sen jäsenyhdistysten työntekijöitä eri puolilta Suomea. Lisäksi mukana on koulutettuja vapaaehtoisia. Työntekijät ja vapaaehtoiset ovat saaneet tehtäväänsä koulutuksen ja säännöllisesti ammatilliseesti ohjattua tukea.
 • Tavoitettavuus: Ensi- ja turvakotien liiton verkkopalvelut ovat avoinna säännöllisesti viikoittain mahdollisia loma-aikoja lukuun ottamatta.
 • Tarkoituksenmukaisuus: Avunhakijalle tarjotaan mahdollisuus tulla kuulluksi kunkin palvelun aihepiirin kuuluvissa asioissa. Verkkoauttajalla on oikeus olla suostumatta epäasialliseen keskusteluun. Verkkoauttaja voi palvelun tarjoajan periaatteiden mukaisesti rajata keskustelun kestoa tai yhteydenottojen tiheyttä.
 • Ilmoitusvelvollisuus: Lainsäädäntö määrittää verkkoauttajan ilmoitusvelvollisuuden. Tässä noudatetaan Ensi- ja turvakotien liiton verkkopalveluiden ohjeistuksia. Avunhakijalle kerrotaan, mikäli keskustelussa ilmi tulleiden asioiden vuoksi on tarpeen olla yhteydessä viranomaisiin.
 • Tilastotieto: Keskusteluista kerätään aihepiiripohjaista tilastotietoa raportoinnin, tiedottamisen ja kehittämisen tarpeisiin. Yksittäistä avunhakijaa tai keskustelua ei voida tunnistaa kerätyistä tiedoista.
 • Palaute: Avunhakija voi antaa palautetta verkkopalvelusta. Palaute jätetään nimettömästi. Palautteet käsitellään luottamuksellisesti. Palautteiden avulla valvotaan toiminnan laatua ja kehitetään palveluja.

Chatta om våld varje torsdag klockan 12-14

Om du är rädd eller uplever våld, chatten kan hjälpa.

I chatten kan du diskutera med en professionell om t.ex. din egen eller barnets situation, eller fråga om service och hjälp som finns.

I chatten kan man delta anonymt och utan att registrera sig.

Personerna som jobbar i chatten är sakkunniga från Förbundet för mödra- och skyddshem och våra medlemsföreningar.

Alla som jobbar i vårt nätarbete är bundna av tystnadsplikt enligt gällande lagstiftning. Arbetet styrs av etiska principer. Alla får utbildning för uppgiften och handledning och stöd i att utföra arbetet på nätet.

Anonymitet: Diskussionerna är i huvudsak anonyma. Anonymitetet innefattar kontakttagaren och jourhavande. Den som erbjuder tjänsten tar inte reda på kontakttagarens identitet

Kontakttagaren bemöts med respekt och ödmjukhet: Målet med telefon- och nättjänsterna är att hjälpa kunden. Det är den enda avsikten med tjänsten. Jourhavande bemöter kontakttagaren respektfullt medmänniska till medmänniska. Jourhavande respekterar kundens integritet och beslut

Pålitlighet: Jourhavande har tystnadsplikt. Diskussionerna mellan jourhavande och kunden är konfidentiella. I fall när jourhavande är anmälningsskyldig följs Finlands lag.

Utan brådska: Kunden ska känna att det finns tid för hen och att kundens saker är det viktigaste i samtalet. Hen ska känna sig hörd och sedd.

Icke vinstbringande: Tjänsterna via telefon och på nätet är allmännyttiga, icke vinstbringande tjänster för aktören som erbjuder servicen. Den enda utgiften kunden har består av själva upprättandet av kontakt till tjänsten.