Naisiin kohdistuva väkivalta on merkittävä ongelma Suomessa. Suomi on yksi Euroopan unionin vaarallisimmista maista naiselle. Väkivalta ja häirintä ovat sukupuolistuneita ilmiöitä.

  • Joka toinen suomalainen nainen on jossain elämänsä vaiheessa kokenut väkivaltaa parisuhteessaan.
  • Jopa 50 000 suomalaista naista kokee vuosittain seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa.
  • Viiden viimeisimmän vuoden aikana 146 000 suomalaista naista on kokenut fyysistä väkivaltaa.
  • Lähes joka toinen parisuhteessa ollut 16-17 vuotias tyttö on kokenut seurusteluväkivaltaa.
  • Parisuhdeväkivaltaan kuolleista suurin osa on naisia.

Naisiin kohdistuvan väkivallan erityispiirteet

Naisiin kohdistuva väkivalta on syrjintää sukupuolen perusteella. Väkivallan pelko ja koettu väkivalta kaventavat elämää ja loukkaavat itsemääräämisoikeutta. Väkivalta voi myös heikentää osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa.

Naiset kokevat tyypillisimmin väkivaltaa kotonaan, muissa yksityisissä tiloissa ja työpaikalla. Naisten kokeman väkivallan tekijä on useimmiten nykyinen tai ex-kumppani. Kun verrataan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa miesten kokemaan väkivaltaan, on niiden välillä eroja. Miehet kokevat väkivaltaa yleisimmin julkisilla paikoilla ja tekijänä on usein toinen mies. Naiset kokevat parisuhteissaan enemmän fyysistä ja seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa, vainoa sekä entisen kumppanin tekemää väkivaltaa. Toistuva väkivalta parisuhteessa kohdistuu useimmiten naisiin. Väkivallan muodot voivat olla moninaiset, mikä omalta osaltaan vaikeuttaa tunnistamista ja avun hakemista.

Naisiin kohdistuva väkivalta koskettaa myös tyttöjä. Suomessa tytöt kokevat sukupuolistunutta väkivaltaa seurustelusuhteissaan, digitaalisissa ympäristöissä, niin tuttujen kuin tuntemattomien osalta. Väkivallan muodoissa korostuvat seurusteluväkivalta ja seksuaalisuutta loukkaava väkivalta. Kansallisen lapsiuhritutkimuksen (2022) mukaan seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan kokemukset ovat yleistyneet sekä kuudes- että yhdeksäsluokkalaisilla tytöillä vuodesta 2013.  Myös verkkoympäristöissä tapahtuva häirintä, vihapuhe ja väkivalta koskettavat yhä useampaa nuorta tyttöä ja naista.

 

Naisiin kohdistuvan väkivallan taustatekijät

Väkivalta on vallan väärinkäyttöä, missä väkivaltaa käyttävä haluaa hallita ja kontrolloida toista. Naisten asema suhteessa miehiin on alisteinen. Siihen vaikuttavat niin kulttuuriset seikat kuin erot fyysisessä voimassa. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tapahtuu kaikissa kulttuureissa sekä yhteiskunta- ja ikäluokissa.

Koska kyse on vallankäytöstä, tietyt tekijät lisäävät väkivallan todennäköisyyttä. Esimerkiksi vammaisuus, suomen kielen puutteellisuus, uskonnollinen tausta, ikä tai päihteiden käyttö lisäävät väkivallan riskiä ja syrjintää. Naisiin kohdistuvan väkivallan muodot koskettavat myös transnaisia ja muita sukupuolivähemmistöjä. Erityisen haavoittuvassa asemassa olevilla naisilla onkin erityisen kohonnut riski joutua väkivallan uhriksi.

 

Naisiin kohdistuva väkivalta on KAIKKIen asia

Jotta naisiin kohdistuva väkivalta saadaan katkaistua, on tärkeää auttaa myös väkivallan tekijöitä. Lähisuhdeväkivallan uhria on autettava pääsemään irti väkivallasta ja selviytymään siitä. Jotta väkivalta saadaan loppumaan kestävällä tavalla, on autettava myös väkivaltaa käyttänyttä. Istanbulin sopimuksen tavoitteen toteutuminen eli naisiin kohdistuvan väkivallan loppuminen edellyttää, että tekijä saa riittävän pitkäkestoista apua väkivallasta irtautumiseen.

Naisiin kohdistuva väkivalta liittyy yhteiskunnassamme vallitseviin asenteisiin, ja sitä kautta meihin kaikkiin. Kukin voi vaikuttaa siihen, että naisiin kohdistuva väkivalta saataisiin loppumaan esimerkiksi äänestämällä, jakamalla tietoa sekä tukemalla naisia auttavia järjestöjä. Naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseen tarvitaan meitä kaikkia.

Väkivalta on ihmisoikeusrikkomus ja rikos. Jos sinuun on kohdistunut väkivaltaa tai sen uhkaa tai, jos olet huolissasi läheisestäsi, älä jää yksin. Ota yhteyttä väkivaltatyön avopalveluihin tai turvakotiin. Voit myös tulla juttelemaan Nettiturvakodin chattiin, löydät sen tämän sivun oikeasta alareunasta.

Myös sinä voit olla mukana rikkomassa hiljaisuutta ja tekemässä hyviä tekoja auttaaksesi niitä, joita naisiin kohdistuva väkvialta koskettaa.

Jaa viestiä somessa. Ota seurantaan ETKL:n Instagram-tili ja Väkivallaton TikTok -tili. Jaa viestiä omissa kanavissasi, tykkää ja kommentoi.

Kerro meille oma tarinasi. Olemme koonneet Nettiturvakotiin väkivaltaa kokeneiden ja siitä selviytyneiden tarinoita. Tarinat kertovat minusta, sinusta, hänestä, kenestä tahansa, joka ei enää halua vaieta väkivallasta, jota on joutunut kokemaan. Tarinasi avulla teet lähisuhdeväkivaltaa näkyväksi ja olet sitä kautta mukana helpottamassa väkivallasta puhumista ja avun hakemista.

Naisiin kohdistuva väkivalta on edelleen vaiettu aihe. Rikkomalla hiljaisuuden voit olla osa muutosta. Puutu väkivaltaan aina, kun kuulet tai näet sitä. Auta, kuuntele ja ole läsnä. Kerro auttavista tahoista ja kehota hakemaan apua. Ottamalla väkivallan puheeksi, autat myös läheistäsi.

Sinä voit auttaa, kun hätä on suurin. Lahjoittamalla tuet työtämme naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.

Lue lisää lahjoittamisesta.

Naisiin kohdistuva väkivalta on kaikkien asia