Perhe- ja lähisuhdeväkivalta tarkoittaa sitä, että joku perheenjäsen (isä, äiti, sisko, veli) tai joku muu läheinen ihminen (esim. serkku, isovanhempi) käyttää väkivaltaa toista perheenjäsentä tai läheistä kohtaan. Usein väkivaltana pidetään vain fyysistä väkivaltaa, kuten esimerkiksi lyömistä, potkimista tai tukistamista. Väkivalta voi kuitenkin olla muutakin kuin fyysisiä jälkiä jättävä teko. Kaikki, mikä on tahallaan tehty toisen pelottelemiseksi, satuttamiseksi tai mielen pahoittamiseksi, on väkivaltaa. Väkivaltaa on myös toisen uhkaileminen ja rajoittaminen. Väkivaltaa voi kokea myös seurustelusuhteessa, jolloin tekijänä on seurustelukumppani, tai koulussa, jolloin tekijänä voi olla koulukaveri.

Kaikki väkivalta on väärin ja ihmisoikeusrikkomus. Väkivalta on myös rikos. Pahoinpitelystä voit aina ilmoittaa poliisille tai jollekin luotettavalle ja turvalliselle aikuiselle.

Voit kohdata väkivaltaa kotonasi, koulussa, vapaa-ajallasi, mediassa ja netissä. Osalle nuorista väkivallan kohtaaminen on arkea. Sinun on mahdotonta voida hyvin, harrastaa, nukkua tai keskittyä kouluun, jos elämässäsi on turvattomuutta.

Tärkeää on tunnistaa väkivalta ja uskaltaa hakea apua.

Vanhempien, opettajien tai muiden kasvattajien tavallinen toiminta ei ole väkivaltaa. Esimerkiksi komentaminen läksyjä tekemään tai pieni viikkorahamäärä ei tarkoita, että sinua kohtaan oltaisiin väkivaltaisia. Väkivaltaan liittyy turvattomuutta ja pelkoa.

Jos elät väkivallan uhan alla, ota asia jo tänään puheeksi jonkun luotettavan aikuisen kanssa. Voitte yhdessä miettiä, miten tilanteeseen voitaisiin löytää ratkaisu ja väkivalta saataisiin katkaistua. Voit jutella asiasta myös täällä Nettiturvakodissa chatissa. Löydät chatin sivun oikeasta alareunasta.

Väkivalta on sellaista käyttäytymistä, joka pelottaa, loukkaa ja vahingoittaa sinua. Väkivaltaa käyttävä haluaa kontrolloida ja hallita. Väkivalta mielletään helposti yksittäisiksi fyysisiksi väkivallan teoiksi. Väkivalta voi kuitenkin todellisuudessa ilmetä monin eri tavoin.

Väkivallan tunnistaminen omassa elämässä on vaikeaa, väkivalta asettuu osaksi omaa arkielämää ja ihmissuhteita. Väkivallalla on myös taipumus muuttua vakavammaksi. Ihminen tottuu väkivaltaan kaikissa sen monissa muodoissa. Siitä tulee osa elämää, arkipäiväinen asia, jonka kanssa opitaan elämään ja selviytymään. Pelko on hyvin vallitseva ja merkittävä tekijä: ”Menen kotiin, koska en uskalla olla menemättä ja pysyn kotona, koska en uskalla lähteä.”. Väkivalta kaventaa sinun oikeuttasi turvalliseen ja hyvään nuoruuteen.

Fyyysinen väkivalta on lyömistä, potkimista, repimistä, tönimistä, tukistamista, kuristamista jne. Fyysinen väkivalta on harvoin niin spontaania tai hallitsematonta kuin luullaan. On tärkeää muistaa, että pahoinpitely on väkivaltaa, vaikka se ei jättäisi näkyviä jälkiä.

Henkisen väkivallan tunnistaminen on usein haastavaa. Se satuttaa sisältäpäin ja lisää pelon tunnetta. Kaikenlainen vähättely, pelottelu, häirintä, syyttely, uhkailu, painostaminen, pilkkaaminen ja nöyryyttäminen ovat henkistä väkivaltaa. Myös se, että kumppanisi uhkailee tekevänsä jotain itselleen tai sinulle, on väkivaltaa.

Seksuaaliväkivalta tarkoittaa ei-haluttua, pakottavaa seksuaalista käyttäytymistä. Seksuaaliväkivaltaa on esimerkiksi ahdistelu, lähentely, ei-toivottu koskettelu, seksuaalisille materiaaleille tai välineille altistaminen ilman suostumusta, pakottaminen epämiellyttäviin seksuaalisiin tekoihin, pakottaminen seksiin ja raiskaus. Seksuaaliväkivallasta on vastuussa vain sen tekijä. Tärkeää on muistaa, että sinulla on oikeus sanoa Ei missä vaiheessa tahansa. Seksiin tai seksuaalisiin tekoihin painostaminen ja pakottaminen on aina väärin.

Lisäksi väkivalta voi olla taloudellista, uskontoon liittyvää, tai jatkua seurustelusuhteen jälkeen vainona. Väkivalta voikin olla monimuotoista ja monenlaista. Tärkeää on, että osaa tunnistaa väkivallan ja uskaltaa hakea apua niissä tilanteissa, kun pelottaa ja kaikki ei tunnu olevan kunnossa.

Hienoa, että olet lähtenyt etsimään tietoa ja apua. Se on jo iso askel eteenpäin. Tärkeää on muistaa, että väkivallasta on mahdollista selviytyä. Usein siihen kuitenkin tarvitaan ulkopuolista puuttumista ja apua. Väkivaltaan liittyy monenlaisia tunteita, häpeää, pelkoa, arvottomuuden tunteita. Joskus väkivallan tekijä voi myös yrittää vierittää syytä omasta käyttäytymisestään kokijalle: ”En mä olis lyönyt, jos sä et olis käyttäytynyt niin tyhmästi. Se oli sun oma vika.”.  Tämä on väärin. Väkivalta ei ole sinun syytäsi, etkä sinä ole vastuussa väkivallan tekijän teoista. Tärkeää on myös muistaa, että väkivalta on rikos.

Ota väkivalta puheeksi heti tänään jonkun luotettavan aikuisen kanssa. Voit myös pyytää apua ystävältäsi tai tulla juttelemaan tänne Nettiturvakodin chattiin luottamuksellisesti ja nimettömästi väkivaltatyön asiantuntijan kanssa. Jos avun hakeminen yksin tuntuu liian pelottavalta, voit myös kysyä ystävääsi tueksesi. Joskus se, että on tuttu ihminen turvana, helpottaa. Muista, että et ole syyllinen kokemaasi väkivaltaan. Väkivalta on aina tekijän vastuulla.

Kuka tahansa voi joutua väkivallan kohteeksi: se ei ole kiinni sukupuolesta, iästä, koulutuksesta, varallisuudesta tai asuinpaikasta. Jos joudut kotona, koulussa tai sinulle läheisessä suhteessa pelkäämään, kaikki ei ole hyvin. Peloissaan ja huolissaan oleminen tai turvattomuus eivät kuulu hyvään ihmissuhteeseen. Vaikka avun hakeminen voi tuntua pelottavalta ja ahdistavalta, kannattaa yrittää. Monesti jo se, että voi kertoa kokemastaan jollekin, auttaa ja parantaa oloa. Uskalla siis ottaa väkivalta puheeksi, näin voit saada apua tilanteeseesi.

Väkivalta ei ole ratkaisu. Hyvä, että olet lähtenyt muuttamaan tilannetta ja etsimään apua itsellesi. Olet ehkä säikähtänyt omaa väkivaltaisuuttasi ja tuntenut siitä häpeää jälkeenpäin. Voi olla, että et tunnista itseäsi omasta käytöksestäsi.

Väkivaltaiseen käyttäytymiseen on mahdollista saada apua ja sinun on mahdollista löytää uusia, väkivallattomia toimintamalleja vanhojen tilalle. Väkivaltainen käyttäytyminen on mahdollista saada loppumaan, tunnistamalla tilanteet, jotka saattavat johtaa väkivaltaiseen käyttäytymiseen sekä opettelemalla keinoja välttää tilanteiden muuttuminen väkivallaksi.

Uskalla ottaa asia puheeksi jonkun luotettavan aikuisen kanssa tai tule juttelemaan tänne Nettiturvakodin chattiin. Yhdessä pohtimalla ja etsimällä on mahdollista päästä eteenpäin.