Net skyddshem (Nettiturvakoti) är en webbtjänst som tillhandahålls av Förbundet för mödra- och skyddshem. Förbundet för mödra- och skyddshem är en riksomfattande barnskyddsorganisation, som hjälper barn och familjer som lever i otrygga förhållanden samt förebygger familjevåld.

Net skyddshem hjälper alla parter i våldet, de som upplever det, de som utför det, de som är utsatta för våld samt deras närstående, genom att erbjuda dem information, diskussionshjälp (på finska) samt berättelser om familje- och närståendevåld och hur man kan komma över det. På webbplatsen ges också hjälp till dem som bevittnat våld eller till barn och unga som utsatts för våld.

Behöver du hjälp?

Kontakta skyddshem eller öppenvårdstjänster 

FRIDA – Fri från våld i Jakobstad hjälper på Svenska, tfn. +358 50 596 0980

Öppenvårdsenheten Avokki i Vasa (Vasa mödra- och skyddshem) hjälper på Svenska, tfn. +358 40 772 6078

Testa om det förekommer ekonomiskt våld i din närrelation.

Våld som upplevs inom familje- och närståenderelationer kan ha olika former.

Fysiskt våld: Fysisk misshandel är exempelvis att knuffa, riva i håret, strypa, sparka och slå. Om det fysiska våldet lämnar spår, kan det enklast identifieras. Det kan förorsaka krosskador och frakturer samt i värsta fall leda till döden. Det är ändå viktigt att komma ihåg att det fysiska våldet inte alltid lämnar spår.

Psykiskt våld: Psykiskt våld är exempelvis att underkuva en närstående, att skälla och kalla en person för något. Det psykiska våldet kan vara att offentligt eller inom fyra väggar förlöjliga någon. Psykiskt våld är också att socialt isolera en person från exempelvis sina vänner och släktingar, att ekonomiskt underkuva någon, att kontrollera någons yttrande av åsikter eller dess klädsel, att förhindra någon från att fritt gå ut, att psykiskt underkuva i sexuellt avseende eller genom att hota med fysiskt våld. I fysiskt våld ingår alltid också psykiskt våld.

Sexuellt våld: Kännetecknet för sexuellt våld är att den som använder våld inte respekterar en annans fysiska och sexuella självbestämmanderätt. Gränsen för rått våld överskrids i allmänhet när den part som utsätts för våld upplever att han eller hon inte längre har kontroll över situationen. Sexuellt våld är exempelvis våldtäkt, tvingande och påtryckning till sex, tvingande till sexuellt förnedrande gärningar, fotografering utan tillstånd, sexuellt utnyttjande av någon som somnat eller slocknat och sexuella trakasserier.

Ekonomiskt våld: Ekonomiskt våld kan vara exempelvis att förhindra en närstående eller partner från att använda egna pengar, inte låta en person inneha pengar, att begränsa och kontrollera någons ekonomiska beslutsfattande eller helt lämna personen utanför det, att hindra en person från att arbeta och att olovligt använda personens egendom eller pengar. Ekonomiskt våld kan också vara att tvinga någon att ta en skuld eller kredit. Detta kan fortsätta också efter en separation, om den som använder våld inte exempelvis går med på att betala barnens underhåll. Läsa mer om ekonomiskt våld. 

Religiöst våld: Religiöst våld är fysiskt eller psykiskt våld som hänför sig till religion. Religiöst våld kan i ett parförhållande ta sig uttryck i att man förlöjligar, föraktar eller rentav förnekar religiösa behov. Det kan också vara att en person tvingas att följa religiösa normer och regler. Våld i anslutning till heder är en form av religiöst våld och i det kan ingå drag av familje- eller närståendevåld. I hedersvåld ingår att offret kontrolleras och begränsas på olika sätt. Våld i anslutning till heder är exempelvis kontroll, dvs. att offret utsätts för begränsning, isolering, hot och tvång.

Förföljelse: Familjevåld under parförhållandet kan efter en separation omvandlas till förföljelse. Förföljelsen upprepar sig, det sker icke önskvärda kontakter, personen förföljs, iakttas och hotas, vilket leder till att personen känner rädsla och ångest. Det förföljande beteendet kan vara småskaliga hotande antydningar, skoningslöst svartmålande eller så kan det också tillspetsas i gärningar med fysiskt våld. Tekniska applikationer såsom sociala medier ingår numera alltid på något sätt i förföljandet. Förföljandet är ett brott och förövaren kan dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Jag var så kär. Visst blev jag varnad, men allt hände så snabbt. Första slaget kom från ingenstans, kunde inte tro att det var sant. Fanns inget skäll. Nu åren efter när jag tänkte på mitt liv så finns det fortfarande ett stort svart hål. Minns nästan inget pga våldet. Men första smällen glömmer jag aldrig. Jag dammsög och bad honom att ta bort sin mobil från soffan. Men nej. Mobilen ramla på golvet och då fick jag min första small. Berättade aldrig om våldet till någon. Menar jag skämdes så otroligt mycket. Inte ens till store syrran som jag hade nära relation till. Gravid blev jag på direkten. Ville inte ha barnet. Försökte allt för jag skulle få missfall. Barnet föddes och våldet fortsätte. Visste av hans andetag när han börja slå och psyka. Han behövde inget skäll till det.

Fysiska våldet var hemskt men psykandet var värre. Fick inte säga vad jag tycker eller yttra mig. Kunde inte fatta varför. Hade lärt mig hemifrån att det var viktigt att säga vad man tycker eller yttra sig. Ingen visste om hur mitt liv var. Den enda jag kunde ’prata med’ var Gud, visst kom det stunde när jag undrar vart Gud var. Under flera år planerade jag min rymming. Men vågade inte. Var räd om mina släktningar och för mitt liv. Tills jag fattade att jag måste rymma för att rädda mitt eget liv. Den dagen jag rymde satt barnet på köks golvet och lekte. Mannen duschade. Sagt till mitt barn “Mamma gå till äffaren ock kommer inte tillbaka.”

Kvinnojouren på en annan ort räddade mitt liv, menar annars vore jag inte här. Om jag skulle få chansen att säga till alla som lever under våld och rädsla. Stanna inte kvar, kontakta Kvinnojouren! Jag har friheten idag att bara mig själv. Andas fritt och göra vad jag vill. Fast jag skulle göra bort mig så behöver jag inte vara rädd. Dock till låter jag mig inte vara ‘lycklig’. Om jag känner lycka så beskyler jag mig själv. Det är väldigt utmanande fast jag idag har en bra relation med en underbar man. Så har han svårt att förstår mig. Han vet inte vad jag har gått I genom. Men hur skulle han kunna veta det när jag själv inte ens förstår mig själv ibland. Eller ens minns mycket. Men allt finns där någonstans bak i huvet. Rymmer fortfarande I mina drömmar från x. Ibland vågar jag tar med mig barnet, ibland inte. Livet skulle vara perfekt om vi fick med barnet leva tillsammans någon dag. Detta är våran dagliga bön till Gud.

Ett skyddshem är avsett som ett kortvarigt skyddsställe, då det är omöjligt eller direkt farligt att stanna hemma på grund av våld, hot eller rädsla. I skyddshemmet får du hjälp och du kan alltid ringa dit, om någon i en nära människorelation är våldsam eller hotande. Personalen i skyddshemmet hjälper dig att lösa en krissituation. Skyddshemmen betjänar dig dygnet runt. Skyddshemmet är en hemtrevlig plats, där personal är på plats dygnet runt. Skyddshemmen är avsedda både för kvinnor och män samt medföljande barn. För kunden är det avgiftsfritt att stanna i skyddshemmet. Du får också söka till ett skyddshem som är på annan plats än ditt eget boendeområde. Kontrollera kontaktinformationen till närmaste skyddshem här.

De öppenvårdstjänster som Medlemsföreningarna i Förbundet för mödra- och skyddshem tillhandahåller erbjuder stöd för att lösa situationer och för att komma över kriser som familje- och närståendevåld har förorsakat. Öppenvårdstjänsterna kan exempelvis ge hjälp efter skyddshemsperioden. Till öppenvårdstjänsterna kan du komma och diskutera våldsrelaterade frågor i nära relationer också då du inte behöver, inte vill eller inte kan komma till ett skyddshem. Tjänster finns för dem som upplevt familje- eller närståendevåld, för dem som brukat våld eller för dem som är rädda för våld och för barn som utsatts för eller upplevt våld. Alla är välkomna till tjänsterna oavsett kön. Kontrollera kontaktinformationen till närmaste öppenvårdstjänster här.

Förbundet för mödra- och skyddshem rf
Stationskarlsgatan 4 A 4
00520 Helsingfors
Tfn +358 9 4542440
toimisto@etkl.fi