Väkivalta on osa monen nuoren elämää, eikä koti ole kaikille se turvallinen paikka, jossa saa olla oma itsensä ilman pelkoa ja uhkaa. Arjessa väkivalta on aina turvattomuutta, pelkoa, ahdistuneisuutta, varovaisuutta ja huolia.

Kodin turvallisuus on aina aikuisen vastuulla. Väkivalta kaventaa oikeuttasi olla lapsi, oikeuttasi turvalliseen kasvuun ja kehitykseen. Turvallisessa kodissa voit olla oma itsesi ja tunnet olosi hyväksi ja turvalliseksi. Jos kotona on väkivaltaa, perhe tottuu elämään pelossa ja varoo antamasta suuttumiselle aihetta. Tämä ei ole normaalia, eikä näin kuuluisi joutua elämään. Väkivalta estää nuoren oikeuden turvalliseen kasvuun ja kehitykseen

Väkivalta on aina aikuisten vastuulla! Sinulla on oikeus turvalliseen elämään ja kasvuympäristöön. Tämän toteutuminen on aikuisten vastuulla. Jos joudut pelkäämään kotonasi, ei kaikki ole kunnossa.

Väkivalta kapeuttaa nuoruutta ja sinun oikeuksiasi! Väkivalta jättää aina jäljen, mutta siitä on mahdollista selviytyä.

Käyttääkö jompikumpi vanhemmistasi väkivaltaa toista kohtaan? Väkivalta on rikos ja se on aina väärin. Vaikka väkivalta ei suoraan kohdistuisi sinuun, on sen keskellä eläminen haitallista sinun kasvullesi ja kehityksellesi.  

Muista, että sinä et ole syyllinen aikuisten väliseen riitelyyn tai väkivaltaan. Väkivalta tai sen loppuminen ei ole sinun vastuullasi. Et voi vaikuttaa siihen, mitä aikuisten välillä tapahtuu, eikä sinun tehtäväsi ole asettua jommankumman vanhemman puolelle.  Joskus voi kuitenkin olla niin, että aikuistenkin on vaikeaa tunnistaa väkivaltaa ja hakea siihen apua. Siksi onkin tärkeää, että kerrot jollekin luotettavalle aikuiselle, jos kotonasi on väkivaltaa tai pelkäät sen uhkaa.  Ainoastaan apua hakemalla tilanne voidaan saada pysäytettyä. 

Onko vanhempasi satuttanut sinua? Väkivalta ei ole koskaan oikein, se on rikos. Jos sinua on kohdeltu väkivaltaisesti, hae apua jo tänään.

Lapsen oikeuksien sopimus (artikla 19) määrittää, että lasta ja nuorta on suojeltava kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, vahingoittamiselta, pahoinpitelyltä, laiminlyönniltä, välinpitämättömältä tai huonolta kohtelulta sekä hyväksikäytöltä. Artikla puolustaa lapsen ja nuoren tasavertaista ihmisoikeutta sekä oikeutta henkilökohtaiseen koskemattomuuteen.  Myös kansainvälinen Lanzaroten sopimus velvoittaa, että Suomessa torjutaan lapsiin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä ja riistoa ja suojellaan uhriksi joutuneita lapsia ja heidän oikeuksiansa. Valtion vastuulla on estää nuoriin kohdistuva väkivalta kaikissa muodoissaan.

Kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus elää turvallisessa kodissa.

Nuoren kunnioittamista on, että väkivaltaa ei hyväksytä ollenkaan. Nuoren rankaiseminen väkivallalla, nöyryyttämällä, uhkaamalla tai ivaamalla; nuoren jättäminen yksin ja altistaminen väkivallan näkemiselle, sen uhalle ja pelolle; lyöminen ja kaikki muutkin väkivallan muodot, jättävät aina jäljen.

Väkivallan keskellä eläminen on erityisen haitallista sinun kasvullesi ja kehityksellesi. Väkivallalla voi olla monia haitallisia seurauksia, fyysisten jälkien lisäksi. Väkivalta ei useinkaan näy päällepäin. Tästä syystä siihen puuttuminen voi olla ulkopuolisille vaikeaa. Vaikka sinua pelottaisi, ota väkivalta rohkeasti puheeksi. Voit myös tulla juttelemaan esimerkiksi tänne Nettiturvakodin chattiin. Tärkeintä on, että saat apua ja kokemasi väkivalta saadaan loppumaan.

Katso täältä lapsille ja nuorille tarkoitettu tarkastuslista, Ovatko vanhempani väkivaltaisia?

Väkivalta perheessä voi ilmetä myös sisarusten välillä. Tällöin sisarus käyttää valtaa toista sisarusta kohtaan. Monet meistä voivat samaistua kertomuksiin sisarusten välisestä kateudesta, kilpailusta ja toistuvista konflikteista. On olemassa kuitenkin piste, jonka jälkeen kyse ei ole enää tavallisesta nahistelusta vaan ongelmallisesta ja vahingollisesta käytöksestä. Joskus sisarusväkivallan ja pahoinpitelyn erottaminen kilpailusta ja riitelystä voi olla vaikeaa.

On normaalia, että sisarussuhde aiheuttaa joskus riitoja ja vihantunteita, jotka purkautuvat lasten välillä kilpailuna ja riitoina. Sen sijaan väkivallaksi muuttunut aggressio ei ole koskaan hyväksyttävää. Sisarusväkivallassa voi olla kyse sisaruksen kiusaamisesta – vakavimmillaan kyse on pahoinpitelyrikoksesta. Väkivalta voi olla fyysistä, esimerkiksi lyömistä, läpsimistä, potkimista tai tukistamista tai henkistä, esimerkiksi haukkumista, nimittelyä tai arvostelua. Väkivalta voi olla myös materiaalista, jolloin se kohdistuu sisaruksen omaisuuteen, esimerkiksi tavaroita tahallisesti rikkomalla tai lemmikkiä satuttamalla.

Jos koet tai olet kokenut sisarussuhteessa väkivaltaa, uskalla ottaa asia puheeksi. Sisarussuhde on usein yksi pitkäaikaisimmista ihmissuhteistamme. Se voi parhaimmillaan jatkua läpi koko elämän ja tuoda iloa ja voimaa. Pahimmillaan se satuttaa ja aiheuttaa pahaa oloa koko elämän. Väkivallan katkaiseminen mahdollisimman varhain on tärkeää.

Lue lisää sisarusten välisestä väkivallasta.