Väkivalta on osa monen nuoren elämää, eikä koti ole kaikille se turvallinen paikka, jossa saa olla oma itsensä ilman pelkoa ja uhkaa. Arjessa väkivalta on aina turvattomuutta, pelkoa, ahdistuneisuutta, varovaisuutta ja huolia.

Kodin turvallisuus on aina aikuisen vastuulla. Väkivalta kaventaa oikeuttasi olla lapsi, oikeuttasi turvalliseen kasvuun ja kehitykseen. Turvallisessa kodissa voit olla oma itsesi ja tunnet olosi hyväksi ja turvalliseksi. Jos kotona on väkivaltaa, perhe tottuu elämään pelossa ja varoo antamasta suuttumiselle aihetta. Tämä ei ole normaalia, eikä näin kuuluisi joutua elämään. Väkivalta estää nuoren oikeuden turvalliseen kasvuun ja kehitykseen

Väkivalta on aina aikuisten vastuulla! Sinulla on oikeus turvalliseen elämään ja kasvuympäristöön. Tämän toteutuminen on aikuisten vastuulla. Jos joudut pelkäämään kotonasi, ei kaikki ole kunnossa.

Väkivalta kapeuttaa nuoruutta ja sinun oikeuksiasi! Väkivalta jättää aina jäljen, mutta siitä on mahdollista selviytyä.

Käyttääkö jompikumpi vanhemmistasi väkivaltaa toista kohtaan? Väkivalta on rikos ja se on aina väärin. Vaikka väkivalta ei suoraan kohdistuisi sinuun, on sen keskellä eläminen haitallista sinun kasvullesi ja kehityksellesi.

Muista, että sinä et ole syyllinen aikuisten väliseen väkivaltaan. Et voi vaikuttaa siihen, mitä aikuisten välillä tapahtuu. Se ei tapahdu siksi, että sinä olet olemassa. Eikä sinun tehtäväsi ole asettua jommankumman vanhemman puolelle. Joskus voi kuitenkin olla niin, että aikuistenkin on vaikeaa tunnistaa väkivaltaa ja hakea siihen apua. Siksi onkin tärkeää, että kerrot jollekin luotettavalle aikuiselle, jos kotonasi on väkivaltaa. Ainoastaan apua hakemalla tilanne voidaan saada pysäytettyä. Väkivalta tai sen loppuminen ei kuitenkaan ole sinun vastuullasi.

Onko vanhempasi satuttanut sinua? Väkivalta ei ole koskaan oikein, se on rikos. Jos sinua on kohdeltu väkivaltaisesti, hae apua jo tänään.

Lapsen oikeuksien sopimus (artikla 19) määrittää, että lasta ja nuorta on suojeltava kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, vahingoittamiselta, pahoinpitelyltä, laiminlyönniltä, välinpitämättömältä tai huonolta kohtelulta sekä hyväksikäytöltä. Artikla puolustaa lapsen ja nuoren tasavertaista ihmisoikeutta sekä oikeutta henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Valtion vastuulla on estää nuoriin kohdistuva väkivalta kaikissa muodoissaan.

Nuoren kunnioittamista on, että väkivaltaa ei hyväksytä ollenkaan. Nuoren rankaiseminen väkivallalla, nöyryyttämällä, uhkaamalla tai ivaamalla; nuoren jättäminen yksin ja altistaminen väkivallan näkemiselle, sen uhalle ja pelolle; lyöminen ja kaikki muutkin väkivallan muodot, jättävät aina jäljen.

Väkivallan keskellä eläminen on erityisen haitallista sinun kasvulle ja kehitykselle. Väkivallalla voi olla monia haitallisia seurauksia, fyysisten jälkien lisäksi. Väkivalta ei useinkaan näy päällepäin. Tästä syystä siihen puuttuminen voi olla ulkopuolisille vaikeaa. Vaikka sinua pelottaisi, ota väkivalta rohkeasti puheeksi. Voit myös tulla juttelemaan esimerkiksi tänne Nettiturvakodin chattiin. Tärkeintä on, että saat apua ja kokemasi väkivalta saadaan loppumaan.

Jokaisessa perheessä riidellään joskus. Vanhempien välinen riitely voi tuntua sinusta pahalta ja pelottavalta, vaikka siihen ei suoraan liittyisi väkivaltaa.

Sinä et ole syyllinen aikuisten välisiin riitoihin. Et voi vaikuttaa siihen, että aikuiset riitelevä. Aikuiset eivät riitele siksi, että sinä olet olemassa. Riitojen syyt voivat tuntua sinusta vaikeasti ymmärrettäviltä ja turhilta. Joskus voi myös tuntua, että riitelemiseen ei ole edes syytä. Aina ei olekaan. Aikuisten voi olla vaikea tulla toimeen keskenään, he eivät ehkä osaa puhua rauhassa ja silloin syntyy riitoja. Aikuiset ovat kuitenkin vastuussa riidoista ja selvittelevät ne keskenään.

Riidat ovat ikäviä ja pelottavia. Ne jäävät pitkiksi ajoiksi mieleen. Jos vaan pystyt, puhu vanhempiesi kanssa ja kerro, että kuulit riidan. Usein vanhemmat luulevat, että lapset nukkuvat. He eivät ehkä ymmärrä, että riitelyä on ollut pelottavaa kuunnella. Siksi onkin tärkeää, että kerrot tunteistasi, näin he voivat ymmärtää ja myös lohduttaa. Jos et voi puhua tunteistasi omien vanhempiesi kanssa, niin puhu kuitenkin jonkun sinulle tärkeän ja turvallisen ihmisen kanssa.

Riidassa molemmat osapuolet voivat vapaasti sanoa oman mielipiteensä. Riita muuttuu väkivallaksi siinä vaiheessa, kun väkivallan kohde ei enää uskalla ilmaista omaa mielipidettään, koska pelkää seurauksia. Jos toisen vanhemman käytös muuttuu uhkaavaksi tai hän uhkailee toista väkivallalla, ei kyseessä ole enää riita. Tällöin riita on muuttunut väkivallaksi.

Väkivalta perheessä voi ilmetä myös sisarusten välillä. Tällöin sisarus käyttää valtaa toista sisarusta kohtaan. Monet meistä voivat samaistua kertomuksiin sisarusten välisestä kateudesta, kilpailusta ja toistuvista konflikteista. On olemassa kuitenkin piste, jonka jälkeen kyse ei ole enää tavallisesta nahistelusta vaan ongelmallisesta ja vahingollisesta käytöksestä. Joskus sisarusväkivallan ja pahoinpitelyn erottaminen kilpailusta ja riitelystä voi olla vaikeaa.

On normaalia, että sisarussuhde aiheuttaa joskus riitoja ja vihantunteita, jotka purkautuvat lasten välillä kilpailuna ja riitoina. Sen sijaan väkivallaksi muuttunut aggressio ei ole koskaan hyväksyttävää. Sisarusväkivallassa voi olla kyse sisaruksen kiusaamisesta – vakavimmillaan kyse on pahoinpitelyrikoksesta. Väkivalta voi olla fyysistä, esimerkiksi lyömistä, läpsimistä, potkimista tai tukistamista tai henkistä, esimerkiksi haukkumista, nimittelyä tai arvostelua. Väkivalta voi olla myös materiaalista, jolloin se kohdistuu sisaruksen omaisuuteen, esimerkiksi tavaroita tahallisesti rikkomalla tai lemmikkiä satuttamalla.

Jos koet tai olet kokenut sisarussuhteessa väkivaltaa, uskalla ottaa asia puheeksi. Sisarussuhde on usein yksi pitkäaikaisimmista ihmissuhteistamme. Se voi parhaimmillaan jatkua läpi koko elämän ja tuoda iloa ja voimaa. Pahimmillaan se satuttaa ja aiheuttaa pahaa oloa koko elämän. Väkivallan katkaiseminen mahdollisimman varhain on tärkeää.

Jokaisella ihmisellä, myös sinulla, on oikeus turvalliseen, väkivallattomaan kotiin. Turvallinen ja tasapainoinen elämä alkaa kodistasi.

Kaikissa perheissä on erimielisyyksiä ja riitoja. Kenenkään ei kuitenkaan pidä kotonaan joutua pelkäämään. Jos koet uhkaa tai vaaraa, asiat eivät ole niin kuin niiden pitäisi olla. Turvallisessa kodissa ei tarvitse pelätä, vaikka olisitkin tehnyt jotain, mihin sinulla ei ollut lupaa.

Tässä on lista asioista, joista turvallinen perhe muodostuu. Lue lista ja kysy itseltäsi samalla, toteutuvatko nämä asiat omassa kodissasi ja perheessäsi.

 1. Teemme perheeni kanssa kivoja asioita yhdessä.
 2. Voin tuoda kotiin kavereitani.
 3. Voin puhua kotiasioistani kavereille, sukulaisille, opettajalle tai muille.
 4. Meillä puhutaan toiselle ystävällisesti (ei nimitellä, huudeta tai haukuta).
 5. Voin luottaa siihen, ettei meillä kukaan lyö tai muuten satuta toista.
 6. Vanhempani tai kukaan muu perheeni jäsen ei koskettele minua silloin, kun en sitä halua.
 7. Myös seksiin liittyvistä asioista voi puhua kotonani turvallisesti aikuisten kanssa.
 8. Minulla on turvallinen olo isän, äidin ja sisarusten kanssa ja voin puhua vaikeistakin asioista.
 9. Uskallan kertoa vanhemmilleni mielipiteeni ja miltä minusta tuntuu.
 10. Minua lohdutetaan, jos olen surullinen.
 11. Minulla on kotona seuraa, en ole liikaa yksin. En myöskään koe oloani muuten yksinäiseksi tai ulkopuoliseksi.
 12. Uskallan kertoa kotona, jos olen tehnyt jotain väärää.
 13. Meillä hassutellaan ja nauretaan yhdessä.
 14. Minua ei ole koskaan pelottanut mennä kotiin.
 15. Minulla on turvallinen olo silloinkin, kun kotona on riitaa.
 16. Minua kehutaan ja kannustetaan kotona.
 17. Olen tärkeä perheelleni.
 18. Kukaan ei satuta minua tai en ole itse satuttanut perheenjäsentäni.
 19. Vanhempani eivät käytä huumeita tai juo liikaa alkoholia.
 20. Olen iloinen ja onnellinen.
 • Jos koet, että kaikki edelliset asiat ovat sinulle totta, kotisi on turvallinen ja perheesi voi onnitella itseään. Kodissasi on hyvä olla. Turvallinen perhe on mahtava asia!
 • Jos koet, etteivät kaikki edelliset asiat tapahdu sinun kohdallasi, mieti kohtia, jotka eivät toteudu perheessäsi. Voisitko ottaa asioita puheeksi vanhempiesi ja sisarustesi kanssa? Jos koet, että et voit jutella vanhempiesi kanssa, voisitko puhua esimerkiksi isovanhempiesi, kummisi, opettajan, kouluterveydenhoitajan tai -kuraattorin kanssa? Voit myös tulla juttelemaan tänne Nettiturvakodin chattiin työntekijän kanssa. Tärkeintä on, ettet jää yksin miettimään mieltäsi painavia asioita.
 • Jos listan asioista 12 tai vähemmän on sinulle totta, on hyvin mahdollista, että perheesi tai kotisi ei ole sinulle turvallinen. On tärkeää, että puhut asiasta jonkun aikuisen kanssa. Jos et uskalla ottaa asiaa puheeksi kotona, juttele isovanhemman, kummin, opettajan, koulukuraattorin tai vaikka kaverin vanhemman kanssa. Voit myös tulla juttelemaan tänne Nettiturvakodin chattiin työntekijän kanssa.