Väkivaltaa voi tapahtua kaikissa eri ympäristöissä ja kaiken ikäisille. Väkivaltaa tapahtuu myös kouluissa ja kaverisuhteissa. Kaverisuhteissa tapahtuva väkivalta on usein monimuotoista, sillä siinä yhdistyy erilaisia väkivallan muotoja.

Väkivaltaan tulee aina puuttua, tapahtui se missä ympäristössä tahansa. Jos huomaat, että ystävääsi kohdellaan väkivaltaisesti tai joudut itse väkivallan kohteeksi, uskalla ottaa asia puheeksi.  Väkivalta on rikos. Alle 15-vuotias ei voi saada rangaistusta tekemästään rikoksesta, mutta hän on silti korvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta.  Yli 15-vuotias voi saada tekemästään rikoksesta merkinnän rikosrekisteriin.

Väkivalta ei ole koskaan hyväksyttyä.

Jokaisella meistä on oikeus olla oma itsensä, ilman pelkoa, myös kaverisuhteissa ja vapaa-ajalla. Jos koet olosi turvattomaksi, uskalla ottaa asia puheeksi.

Väkivalta kaverisuhteissa voi ilmetä hyvin monilla tavoin ja sen kohteeksi voi joutua kuka tahasa. Väkivalta kaverisuhteissa voi olla esimerkiksi fyysistä väkivaltaa, kuten potkimista, tönimistä, lyömistä tai hiuksista repimistä. Yhtä hyvin se voi olla henkistä väkivaltaa, kuten nimittelyä, kaveriporukasta ulosjättämistä tai sinusta otettujen kuvien tai videoiden levittämistä ilman lupaa. Monesti voi myös olla, että väkivalta jää piiloon, eivätkö ulkopuoliset osaa sitä tunnistaa tai uskalla siihen puuttua.

Väkivallan kohteeksi voi joutua kuka tahansa. Sinun on aivan turha etsiä syytä itsestäsi tai syyttä itseäsi muiden väkivaltaisestä käytöksestä. Väkivalta ei välttämättä lopu, vaikka yrittäisit muuttaa omaa käytöstäsi. Väkivallasta on aina vastuussa väkivallan tekijä.

Väkivaltaan tulee aina puuttua, se on rikos. Vaikka väkivallasta voi olla vaikea puhua, on apua tarjolla. Väkivalta loppuu harvoin itsestään ja sillä on valitettavan usein tapana raaistua ajan myötä. Väkivalta ei ole koskaan oikein. Jos olet kokenut väkivaltaa kaverisuhteissasi tai olet huolissasi ystävästäsi, uskalla ottaa asia puheeksi jonkun luotettavan aikuisen kanssa. Väkivallan pitäminen omana salaisuutena on raskasta.

Verkossa tapahtuvalla väkivallalla tarkoitetaan tarkoituksellista, toistuvaa pahan mielen aiheuttamista, esimerkiksi haukkumista, nöyryyttämistä, uhkailemista tai kiusaamista netin, kännykän tai muiden elektronisten laitteiden avulla.

Tavallisimmin väkivalta verkossa on esimerkiksi:
  • mustamaalaamista ja huhujen levittämistä
  • ilkeitä kommentteja ja haukkumista
  • uhkailua ja pelottelemista
  • nolaamista ja nöyryyttämistä
  • yksityisten tietojen jakamista
  • ulossulkemista
  • kiristämistä
  • ahdistavien seksuaalissävytteisten viestien tai kuvien lähettelemistä ja ahdistelua

Lue lisää mitä tarkoittaa seksuaaliväkivalta netissä.

Verkossa tapahtuvaan väkivaltaan liittyy piirteitä, jotka erottavat sen muusta väkivallasta. Verkossa väkivaltaa voi käyttää nimettömästi ja ilman paljastumista. Väkivaltaa voi tapahtua paikasta ja ajasta riippumatta. Materiaalia voi olla vaikea saada pois, joten väkivalta voi toistua, vaikka itse tapahtumasta olisikin kulunut jo aikaa.  Myös verkon nopeus ja helppous voivat altistaa herkemmin toimimaan väärin.

Verkossa tapahtuvaa väkivaltaa ei saa missään tilanteessa vähätellä. Se on yhtä satuttavaa ja haavoittavaa kuin väkivalta yleensäkin. Jos sinua on kohdeltu väärin tai koet joutuneesi verkossa tapahtuvan väkivallan uhriksi, ota asia puheeksi. Kerro jollekin luotettavalle aikuiselle. Väkivalta satuttaa aina ja sinulla on oikeus elää turvallisessa ympäristössä.

Lue myös, miten voit pysyä turvassa netissä.