Ihan kun hävettäs se mitä mulle on sattunnu vaikka ei se ole mun syytä, että kotona tapellaan”. Poika 10v. 

Väkivalta on osa monen lapsen elämää, eikä koti ole kaikille se turvallinen paikka, jossa saa olla oma itsensä ilman pelkoa ja uhkaa. Arjessa väkivalta on aina turvattomuutta, pelkoa, ahdistuneisuutta, varovaisuutta ja huolia.   

Kodin turvallisuus on aina aikuisen vastuulla. Väkivalta kaventaa oikeuttasi olla lapsi, oikeuttasi turvalliseen kasvuun ja kehitykseen. Turvallisessa kodissa voit olla oma itsesi ja tunnet olosi hyväksi ja turvalliseksi. Jos kotona on väkivaltaa, perhe voi joutua elämään pelossa mutta tämä ei ole normaalia, eikä näin kuuluisi joutua elämään. 

Aikuisen tehtävä on huolehtia siitä, että lapset saavat kasvaa ja kehittyä ilman pelkoa väkivallasta.

Aikuisten voi olla joskus vaikeaa tulla toimeen keskenään, he eivät ehkä osaa puhua rauhassa toisilleen ja silloin syntyy riitoja. Joskus vanhempien väliset riidat voivat muuttua väkivallaksi. Väkivalta on aina väärin. Vaikka väkivalta ei suoraan kohdistuisi sinuun, on sen keskellä eläminen haitallista sinun kasvullesi ja kehityksellesi.

Muista, että sinä et ole syyllinen aikuisten väliseen väkivaltaan. Et voi vaikuttaa siihen, mitä aikuisten välillä tapahtuu. Se ei tapahdu siksi, että sinä olet olemassa. Eikä sinun tehtäväsi ole asettua jommankumman vanhemman puolelle. Aikuiset ovat itse vastuussa riidoistaan ja väkivaltaisesta käyttäytymisestä. Joskus voi kuitenkin olla niin, että aikuistenkin on vaikeaa tunnistaa väkivaltaa ja hakea siihen apua. Siksi onkin tärkeää, että kerrot jollekin luotettavalle aikuiselle, jos kotonasi on väkivaltaa.  Voit myös tulla juttelemaan tänne Nettiturvakodin chattiin. Löydät sen sivun alareunasta. Ainoastaan apua hakemalla tilanne voidaan saada pysäytettyä. Väkivalta tai sen loppuminen ei kuitenkaan ole sinun vastuullasi. Vaikka väkivalta ei suoraan kohdistuisi sinuun, on sen keskellä eläminen haitallista sinun kasvullesi ja kehityksellesi.

Onko vanhempasi satuttanut sinua? Väkivalta ei ole koskaan oikein, se on rikos. Jos sinua on kohdeltu väkivaltaisesti, kerro asiasta jollekin turvalliselle aikuiselle. 

Lapsen oikeuksien sopimus (artikla 19) määrittää, että lasta on suojeltava kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, vahingoittamiselta, pahoinpitelyltä, laiminlyönniltä, välinpitämättömältä tai huonolta kohtelulta sekä hyväksikäytöltä. Aikuisten vastuulla on estää lapsiin kohdistuva väkivalta kaikissa muodoissaan.

Lapsen rankaiseminen väkivallalla, nöyryyttämällä, uhkaamalla tai haukkumalla; lapsen jättäminen yksin ja altistaminen väkivallan näkemiselle, sen uhalle ja pelolle; lyöminen ja kaikki muutkin väkivallan muodot, jättävät aina jäljen.

Väkivallan keskellä eläminen on erityisen haitallista sinun kasvulle ja kehitykselle. Väkivallalla voi olla monia haitallisia seurauksia, fyysisten jälkien lisäksi. Väkivalta ei useinkaan näy päällepäin. Tästä syystä siihen puuttuminen voi olla ulkopuolisille vaikeaa. Vaikka sinua pelottaisi, ota väkivalta rohkeasti puheeksi. Voit myös tulla juttelemaan esimerkiksi tänne Nettiturvakodin chattiin. Löydät chatin tämän sivun alareunasta. Tärkeintä on, että saat apua ja kokemasi väkivalta saadaan loppumaan.

Väkivalta perheessä voi ilmetä myös sisarusten välillä. Tällöin sisarus käyttää valtaa toista sisarusta kohtaan. Monet meistä ovat kokeneet tai kuulleet sisarusten välisestä kateudesta. 

On normaalia, että sisarussuhde aiheuttaa joskus riitoja ja vihantunteita, jotka purkautuvat  kilpailuna ja riitoina. Sen sijaan väkivallaksi muuttunut käyttäytyminen ei ole koskaan hyväksyttävää.  Väkivalta voi olla fyysistä, esimerkiksi lyömistä, läpsimistä, potkimista tai tukistamista tai henkistä, esimerkiksi haukkumista, nimittelyä tai arvostelua. Väkivalta voi myös kohdistua toisen tavaroihin tai lemmikkiin.

Jos sisaruksesi on ollut väkivaltainen sinua kohtaan, uskalla ottaa asia puheeksi. Puhu asiasta vanhemmillesi tai jollekin toiselle turvalliselle aikuiselle. Voit myös kertoa opettajalle tai koulun terveydenhoitajalle. Tärkeää on, että puhut jonkun turvallisen aikuisen kanssa, jotta väkivalta saadaan loppumaan.