Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten avopalvelut tarjoavat tukea lähisuhdeväkivallan aiheuttaman tilanteen ratkaisemiseen ja kriisistä selviytymiseen. Avopalveluista voi saada apua esimerkiksi turvakotijakson jälkeen. Avopalveluihin voi tulla käsittelemään lähisuhteisiin liittyviä väkivaltakysymyksiä myös silloin, kun ei halua, tarvitse tai voi mennä turvakotiin.

Palveluita on tarjolla lähisuhdeväkivaltaa kokeneille, väkivaltaa käyttäneille tai sen käyttöä pelkääville ja sille altistuneille tai kokeneille lapsille ja nuorille. Palveluihin ovat tervetulleita kaikki sukupuoleen katsomatta.

Mikä on väkivaltatyön avopalvelu:
  • Keskustelutukea väkivaltaa kokeneille sekä väkivaltaa käyttäneille tai omasta käyttäytymisestä huolestuneille
  • Kasvokkaisia tapaamisia tai etänä toteutettavia tapaamisia, esimerkiksi puhelimen tai videon välityksellä
  • Kahdenkeskisiä keskusteluita, perhetapaamisia, paritapaamisia, vertaistukiryhmiä
  • Sinulle maksuttomia ja tarpeen mukaan myös nimettömästi
  • Ensisijaista on väkivallan loppuminen sekä väkivaltaa kokeneen ja sen todistajina olleiden lasten ja nuorten turvallisuu

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten tarjoamat avopalvelut

Ensi- ja turvakotien liiton väkivaltatyön avopalveluiden toimintaa ohjaavat Väkivaltatyön laatukriteerit.

Kaikissa väkivaltatyön avopalveluita tarjoavissa yhdistyksissä ympäri Suomen on sitouduttu yksilötyössä asiakkaille annettavaan yhteiseen palvelulupaukseen: Osaamme auttaa väkivallan kaikkia osapuolia. Lupaamme turvallisen, maksuttoman ja nopeasti käynnistyvän palvelun, jonne voit tulla nimettömästi.

Kaikkien Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten yhteystiedot löydät täältä.

Miten minua autetaan…