Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten avopalvelut tarjoavat tukea lähisuhdeväkivallan aiheuttaman tilanteen ratkaisemiseen ja kriisistä selviytymiseen. Avopalveluista voi saada apua esimerkiksi turvakotijakson jälkeen. Avopalveluihin voi tulla käsittelemään lähisuhteisiin liittyviä väkivaltakysymyksiä myös silloin, kun ei halua, tarvitse tai voi mennä turvakotiin.

Palveluita on tarjolla lähisuhdeväkivaltaa kokeneille, väkivaltaa käyttäneille tai sen käyttöä pelkääville ja sille altistuneille tai kokeneille lapsille ja nuorille. Palveluihin ovat tervetulleita kaikki sukupuoleen katsomatta.

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten tarjoamat avopalvelut

Väkivaltatyön avopalvelu voi olla puhelin- tai verkkoneuvontaa, ajanvaraukseen perustuvaa väkivaltatyön ammattilaisen yksilötyötä asiakkaan kanssa, ohjattuja vertaisryhmiä (aikuisille, lapsille, nuorille, väkivallan kokijoille tai tekijöille) tai parityötä, vahnhemmuustyötä tai esimerkiksi tuettua asumista. Ensisijaista on väkivallan loppuminen sekä väkivaltaa kokeneen ja sen todistajina olleiden lasten ja nuorten turvallisuus. 

Väkivaltatyön avopalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Ensi- ja turvakotien liiton väkivaltatyön avopalveluiden toimintaa ohjaavat Väkivaltatyön laatukriteerit.

Kaikissa väkivaltatyön avopalveluita tarjoavissa yhdistyksissä ympäri Suomen on sitouduttu yksilötyössä asiakkaille annettavaan yhteiseen palvelulupaukseen: Osaamme auttaa väkivallan kaikkia osapuolia. Lupaamme turvallisen, maksuttoman ja nopeasti käynnistyvän palvelun, jonne voit tulla nimettömästi.

Kaikkien Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten yhteystiedot löydät täältä.