Kurittaminen on lapseen kohdistuvaa väkivaltaa ja se on aina lapselle vahingollista. On edelleen liian yleistä, että kurittamista käytetään kasvatuskeinona, vaikka se on ollut Suomessa laissa kiellettyä yli 30 vuotta. On tärkeää, että asiasta puhutaan edelleen ja asia uskalletaan ottaa esiin vanhempien kanssa. Tietoa tulla olla tarjolla myös maahanmuuttajataustaisille. Ensi- ja turvakotien liiton uusi video kertoo kuritusväkivallasta ja sen haitallisuudesta lapselle.