Taloudellinen väkivalta on vielä ilmiönä tuntemattomampi kuin muut väkivallan muodot. Taloudellisella väkivallalla tarkoitetaan tilannetta, jossa tekijä kontrolloi, riistää tai tuhoaa toisen taloudellisia resursseja heikentääkseen hänen taloudellista itsenäisyyttään tai hyötyäkseen itse taloudellisesti.

Taloudellista väkivaltaa ilmenee tyypillisimmin parisuhteessa, mutta sitä voi olla myös muissa läheisissä suhteissa, esimerkiksi kohdistuen lapseen, vanhempaan tai isovanhempaan.

Esimerkkejä taloudellisesta väkivallasta ovat:

  • toisen rahojen hallitseminen
  • toisen rajoittaminen taloudellisiin päätöksiin osallistumisessa
  • toisen työmahdollisuuksien rajoittaminen ja häiritseminen
  • taloudellinen hyväksikäyttö ja eron jälkeinen taloudellinen väkivalta.

Lue lisää taloudellisesta väkivallasta.

Tee testi ja selvitä onko suhteessasi taloudellista väkivaltaa.